093Cigno

Milan

094Pomelia

Palermo

095Camelia

Southern Italy

096Tortora

Milan

097Mosca

Milan

098Foca

Milan

099Wallaby

Milan

100Persiano

Milan

101Gazzella

Southern Italy

102Trota

Venice

103Girasole

Southern Italy

104Magnolia

Palermo

105Cheval

Paris

106Tapiro

Milan

107Seppia

Milan

108Alloro

Southern Italy

109Fanello

Around Milan

110Fringuello

Milan

111Bamboo

Milan

112Dalia

Southern Italy

113Martora

Milan

114Palma

Southern Italy

116Sula

Milan

117Edicola

Milan

118Tucano

Milan

119Ramarro

Milan

120Peonia

Northern Italy

121Iguane

Paris

122Ghiandaia

Northern Italy

124Zigolo

Milan