102Mosca

Milan

103Wallaby

Milan

104Persiano

Milan

106Ceropegia

Milan

107Gazzella

Southern Italy

108Trota

Venice

111Cheval

Paris

113Seppia

Around Milan

114Alloro

Southern Italy

115Fanello

Around Milan

118Dalia

Southern Italy

119Martora

Milan

120Palma

Southern Italy

121Tucano

Milan

122Peonia

Northern Italy

123Iguane

Paris

124Ghiandaia

Northern Italy

125Zigolo

Milan

127Ippopotamo

Northern Italy

128Koala

Milan

129Damalisco

Northern Italy